Jak zbudować dobrostan naszego klienta?

Jak zbudować dobrostan naszych klientów? 

Zacznijmy od odpowiedzi, na pytanie: Co składa się na doświadczenia klienta?

Oto 7 kluczowych elementów wg PWC, które mają wpływ na doświadczenie klienta:

Personalizacja to zaspakajanie indywidualnych potrzeb klienta. Możemy to uzyskać poprzez umiejętne wykorzystanie informacji o historii kontaktów klienta z naszą usługą i pokazanie, że znamy go. Spowodowanie poczucia, że Twój gabinet dostosowuje usługę do jego oczekiwań. Personalizacja pozwala nawiązać prawdziwą, głęboką, relację z klientem. Jest więc nieodzownym elementem budowania pozytywnych doświadczeń.

Wiarygodność to poczucie, że nic nie budzi wątpliwości. To zaufanie. Wiarygodność  salonu możemy budować poprzez dbanie o integralność doświadczeń naszych klientów. Warto zwrócić uwagę na spójność wizerunkową i przejrzystość działań we wszystkich punktach styku klienta z naszą usługą. Warto przyjrzeć się swojej stronie internetowej i portalom społecznościowym, aby stworzyć atmosferę zaufania. Należałoby sprawdzić zatem, czy obrazy i treści prezentowane tam mają swoje rzeczywiste przełożenie na Twoją usługę?

Empatia to zdolność odczuwania sytuacji klienta, mówiąc prościej “wejście w jego buty”. Ta umiejętność pozwoli nam przyjąć jego perspektywę w celu lepszego poznania i zrozumienia problemów, potrzeb i motywacji jakimi się kieruje. Empatyczne podejście do klienta to nieodzowny aspekt budowania jego dobrostanu.

Czas i wysiłek, czyli uszanowanie faktu, że Twój klient poświęca swój czas i wkłada wysiłek w realizację swoich potrzeb. Zaufał Ci i oddał się  w Twoje ręce. Postaraj się zaangażować w usługę tak, aby maksymalnie wykorzystać swój potencjał. Poświęć klientowi tyle czasu ile potrzebuje. Podsuwaj mu skuteczne rozwiązania, twórz spersonalizowane, wartościowe programy zabiegowe. Pokaż mu, jaki masz pomysł na Waszą dalszą współpracę. Bądź dostępna i daj mu odczuć, że jest ważny dla Ciebie. Zbudujesz wówczas doświadczenie zaangażowania w czas i wysiłek klienta.

Rozwiązywanie problemów to skuteczność i szybkość reakcji na problem. To w  jaki sposób, profesjonalnie rozwiązujesz problemy klienta, może bezpośrednio wpłynąć na wasze relacje. Nie chodzi tylko o efekty zabiegów beauty, ale chociażby o to, czy jesteś elastyczna w obsłudze klienta, który potrzebuje natychmiastowej wizyty albo zgłasza reklamację? Warto bliżej przyjrzeć się, jak podchodzimy do tego typu problemów w naszym salonie.

Oczekiwania to inaczej pragnienia. Klient spodziewa się, że zrealizujemy jego potrzeby w pewien określony sposób i przyniesie to efekt, jaki sobie wcześniej założył. Aby spełnić oczekiwania naszych klientów, postarajmy się odkryć ich głębsze potrzeby.  Słuchajmy, analizujmy i wyciągajmy wnioski. Szukajmy “drugiego dna” – nie wszyscy oczekujemy tego samego.

Okazuje się, że w świecie, w którym zaczyna dominować technologia, nasi klienci teraz jeszcze bardziej potrzebują indywidualnego podejścia, dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Pragną osobistych doświadczeń i budowania relacji. Górę biorą naturalne potrzeby człowieka, jego dobrostan.