Kluczowe kompetencje współczesnego profesjonalisty

Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego, profesjonalista to „osoba zajmująca się zawodowo jakąś dziedziną” lub „ktoś, kto ma duże umiejętności w jakiejś dziedzinie i doskonale wykonuje swoją pracę”. 

Cechami charakterystycznymi dla wszystkich profesjonalistów są ciągłe rozwijanie kompetencji oraz pełne zaangażowanie w obowiązki zawodowe. 

Kim jest współczesny profesjonalista i jakie kluczowe kompetencje powinien rozwijać?

W obliczu globalnych zmian, których głównym motorem jest rozwój nauki i techniki, perspektywiczną kompetencją wszystkich pracowników, staje się zdolność do efektywnego reagowania na pojawiające się nowe elementy rzeczywistości. 

Wymaga to rozwoju umiejętności nadrzędnych tzw. życiowych. 

Kluczową kompetencją okazuje się gotowość na zmiany oraz aktywny udział w ich kreowaniu. Kolejna, to  rozwiązywanie problemów, które często pojawiają się na styku starego i nowego. 

Profesjonalista powinien iść z duchem czasu i dynamicznie podążać za zmieniającą się rzeczywistością.

Z raportu, przygotowanego przez LinkedIn wynika, że aż 92% pracodawców zauważa u profesjonalistów kompetencje miękkie, jako równie ważne bądź  istotniejsze od umiejętności twardych. 

Wielu ekspertów wskazuje na potrzebę rozwoju takich umiejętności jak: 

  • elastyczność
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • akceptowanie opinii i konstruktywnej krytyki
  • pewność siebie
  • kreatywność
  • umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
  • pozytywne nastawienie
  • zdolności komunikacyjne
  • planowanie i zdolności organizacyjne

A czym dla Ciebie jest współczesny profesjonalizm? Napisz w komentarzu:)